Hvem er jeg?

Interesse for psykologi og psykoterapi startet allerede sent på 80 tallet når jeg begynte å lese om traumeproblematikk, personlighetsforstyrrelser og dialektisk atferdsterapi. Dette medførte at jeg i 1996 deltok på konferanse i Wisconsin, USA om personlighetsforstyrrelser generelt og BPD – borderline personlighetsforstyrrelse – spesielt. Studerte deretter 3 år ved NGI – Norsk Gestaltinstitutt – i Oslo i perioden 2006 – 2009, og tok deretter et opphold på noen år før jeg tok de siste 2 årene av gestaltstudiet og avsluttet studiet ved Gestaltakademiet i Kristiansand i perioden 2013 – 2015.

Miljøterapeut på Gaustad Sykehus (avdeling for psykose og rus) i perioden 2006 – 2008. Miljøterapeut ved samtlige akuttpsykiatriske avdelinger, samt en DPS døgn langtidsavdeling og en DPS døgn kriseavdeling ved Akershus Universitetssykehus i perioden 2007 – 2013. Startet deretter egen praksis som gestalt psykoterapeut i Holmestrand, Vestfold i 2013. Arbeidet også en svært kort periode som miljøterapeut ved avdeling for medisinnedtrapping ved Sykehuset i Vestfold i 2014 og noen måneder som innleid miljøterapeut i en av omsorgsboligene drevet av Aleris i 2015.

Styremedlem i FGT (Forening for gestaltterapeuter) i perioden 2017 – 2019, samt først varamedlem og deretter styremedlem i NFP (Norsk Forbund for Psykoterapi) i samme periode.

Har nå en gestalt psykoterapipraksis i Albir, Alicante, Spania der jeg tilbyr terapi til mennesker som i en kortere eller lengre periode ønsker å komme seg vekk fra dagliglivet for å fokusere kun på seg selv og terapien. Selv om jeg har arbeidet mest med traumer og personlighetsproblematikk så tar jeg selvfølgelig også imot personer som sliter med helt annen problematikk.

Besøk meg gjerne på min hjemmeside Terapi24 og/eller på min facebookside…. Gestalt Psykoterapeut Erik Bisgaard.